Otomasyon Tasarımları

 • Normlara uygun şekilde cihazların otomasyon sistemlerinin dizaynları, mevcut sistemlerin revizyonları ve firmaya göre özel yazılım geliştirme

 • Her cihaza göre düşük güç tüketimi ve yüksek verimlilik sağlayan özel yazılımların, algoritmaların ve senaryoların geliştirilmesi

 • Normlara uygun şekilde otomasyon projelerinin geliştirilmesi veya mevcut olanların revize edilmesi

 • Cihaz Tasarımlarına göre otomasyon sistemlerinin optimizasyonu

 • Cihazların tak&çalıştır yapıda dikey entegrasyon (Bina Yönetim Sistemleri vb.) sistemlerine uygun tasarımlarının yapılması

 • Mevcut sistemlerin entegrasyonunu yaparak BMS (Building Management System) kullanıcı ara yüzlerinin (SCADA) oluşturulması

 • Cihazların otomasyon sistemlerinin uygulama, test ve teknik dokümantasyonlarının sağlanması

 • Kontrol kartı üreticilerine, sektör ihtiyaçlarını karşılayacak kontrol kartları üretmeleri veya geliştirmeleri için sistem mimarisi ve benchmark desteği

Klima Santrali Otomasyonu
Bina Otomasyonu
Hastane Otomasyonu
Rooftop Tasarımı
Ev Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı
Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı
Paket Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı
Paket Tipi Hijyenik Klima Santrali
Paket Tipi Nem Alma Santrali

Klima Santrali Tasarımları

 • İstenilen şartnameye veya regülasyona uygun cihaz seçimi ve tasarımı

 • Seçilen, tasarlanan veya mevcut cihazların seçim programına entegresi için mühendislik desteği

 • ErP vb regülasyonlara uygun cihaz tasarımı veya cihaz revizyonu

 • ErP vb regülasyonlarına uygun kompakt ürün serisi tasarımı veya mevcut tasarımların revizyonu

 • Eurovent belgesi alım veya denetim süreci desteği

 • Müşteriye özel ve/veya standart cihaz seçim programı hazırlık desteği

 • Hedef pazar analizi ve bu pazara yönelik cihaz tasarımı desteği

 • Cihazların istenilen performans testlerinin yapılmasına yönelik destek

 • Cihaz iç/dış hava kaçağı, debi-basınç kapasite ve verim testlerinin rahatlıkla yapılabileceği bir laboratuvarın kurulum desteği